Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5 6 7 40 / 68 POSTS
รายละเอียดโครงการ เรียนรู้ New Standards เพื่อก้าวไปสู่โอกาสที่เหนือกว่า   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา   เรื่อง “ ...
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการน ...
  วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรรมการ เลขานุการ ISO/TC 123 จากประเทศญี่ปุ่น  ในการประชุมหารือร่ว ...
มาตรฐานสร้างเมืองอัจฉริยะ (Standards make cities smarter) การมีแหล่งน้ำจืดที่เพียงพอ มีพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ง่าย การเดินทางสัญจรสะดวกสบาย รวมถึงค ...
สมอ. สนองนโยบายรัฐบาล เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐาน มอก. สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการใช้สมุนไพร นายพิ ...
  ยินดีต้อนรับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมอ. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ส่งมอบงานและตำแหน่ง พร้อมทั้ง ...
สมอ. มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ให้ร้านจำหน่ายเพิ่มอีก 124 สาขา รวมเป็นเครือข่ายร้าน มอก. แล้วกว่า 500 สาขา ตั้งเป้าเพิ่ม“ร้าน มอก.” เพิ่มช่องทางจำห ...
สมอ. ร่วมกิจกรรมออกบู๊ท ในงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำ แก่น ...
สมอ. ยกระดับสินค้าโอทอปได้มาตรฐาน มผช. เพิ่มยอดขายให้ผู้ผลิตชุมชนเฉลี่ยร้อยละ 60.78 สร้างความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มผช. เผยปี 60 ทำผลงานแล้วเสร็จตามเ ...
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเต็มกำลัง ตามแผนงานโครงการก่อสร้างสนามทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2721-25 ...
1 2 3 4 5 6 7 40 / 68 POSTS