Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5 10 30 / 99 POSTS
สมอ. ยืนยันผลการตรวจสอบ “หน้ากากอนามัย” 6 ยี่ห้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.        ...
สมอ. แจงกำหนด “มาตรฐานหน้ากากอนามัย” ตามขั้นตอน คาดกลางปี 65 ประกาศเป็นสินค้าควบคุม ทุกยี่ห้อต้องได้มาตรฐาน     ...
นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติ 63 ผู้นำอุตสาหกรรมของไทย   นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 (The Pr ...
1 2 3 4 5 10 30 / 99 POSTS