ข้อมูลความรู้กฎหมาย ที่ประชาชนควรทราบ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด

ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะทำงาน จัดทำกลุ่มกฏหมายที่ควรทราบในกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่า

มีส่วนราชการใดบ้างที่ต้องร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องประเภทใดบ้าง ทั้งนี้กลุ่มกิจกรรมที่สำคัญในเบื้องต้นจะเกี่ยวข้องกันในทุกมิติในการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

  1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม/มลพิษ
  2. กลุ่มประกอบการธุรกิจขยะ/พลังงาน
  3. กลุ่มการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
  4. กลุ่มที่อยู่อาศัย
  5. กลุ่มประกอบกิจการอุตสาหกรรม
  6. กลุ่มป่าไม้ การบุกรุกป่า ไม้พะยูง
  7. กลุ่มการใช้รถใช้ถนน การจราจร การขับรถเร็ว เมาสุรา

ซึ่งการแบ่งกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเข้าใจด้วยว่า การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ

ด้วยว่าเป็นไปตามหลักการและวิธีการที่กฏหมายกำหนดไว้ด้วยหรือไม่ ใช่แต่จะอ้างสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม/มลพิษ

กลุ่มประกอบการธุรกิจขยะ/พลังงาน

กลุ่มการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กลุ่มที่อยู่อาศัย

กลุ่มประกอบกิจการอุตสาหกรรม

กลุ่มป่าไม้ การบุกรุกป่า ไม้พะยูง

กลุ่มการใช้รถใช้ถนน การจราจร การขับรถเร็ว เมาสุราDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS