การประกวดวีดิทัศน์ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน ประจำปี 2561 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RS Telecom จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม SKP Change จากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รางวังรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Inspiration จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

 1. ทีมมะขามหวาน จากโรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. ทีมเปื้อนฝุ่น จากโรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย
 3. ทีม Purple – White S.S.W. จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
 4. ทีมเพลงพิณ อินดี้ จากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์
 5. ทีม 2 NTD จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี
 6. ทีม 2.9 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 7. ทีม IMAGINE MOTION จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Purple – White S.S.W. จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม 

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม มีดังนี้

ที่ ชื่อทีม โรงเรียน จังหวัด
1 SKP Change สันกำแพง เชียงใหม่
2 มะขามหวาน ซับบอนวิทยาคม เพชรบูรณ์
3 เปื้อนฝุ่นโรงเรียนเชียงคาน เชียงคาน เลย
4 Purple – White S.S.W. ศรีสงครามวิทยา เลย
5 RS Telecom รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
6 Inspiration สภาราชินีจังหวัดตรัง ตรัง
7 เพลงพิณ อินดี้ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
8 2 NTD สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
9 2.9 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี
10 IMAGINE MOTION สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

 

หมายเหตุ : รายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

ทั้งนี้ สมอ. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ เวที Service Stage ในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2018 อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ง สมอ. จะจัดทำหนังสือถึงโรงเรียนเพื่อเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บุญศรี 0 2202 3429 / 087-9390554

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก 30 ทีม 

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 ทีม มีดังนี้

ที่ ชื่อทีม โรงเรียน จังหวัด
1 AOB แม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่
2 SKP Change สันกำแพง เชียงใหม่
3 มะขามหวาน ซับบอนวิทยาคม เพชรบูรณ์
4 เปื้อนฝุ่นโรงเรียนเชียงคาน เชียงคาน เลย
5 Purple – White S.S.W. ศรีสงครามวิทยา เลย
6 อัศวิน มอก. ห่วงใย ใส่ใจการมาตรฐาน หนองหินวิทยาคม เลย
7 P.K. Station Film พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ
8 RS Telecom รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
9 ตัวเย็น Production ราชินีบน กรุงเทพฯ
10 Joi Ja Ja Joi Production ราชินีบน กรุงเทพฯ
11 We are Rongkham ร่องคำ กาฬสินธุ์
12 PWS-STUDIO ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
13 Colorful ศรีสุวิช ชลบุรี
14 มาตรฐาน KS เรนเจอร์ คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
15 Inspiration สภาราชินีจังหวัดตรัง ตรัง
16 กลุ่มเยาวชนคิดดี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
17 พิมานทองฟิล์ม ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
18 เพลงพิณ อินดี้ บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
19 KP SHORT MOVIES คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
20 2 NTD สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
21 เฉียบ วาปีปทุม มหาสารคาม
22 M4S Studio ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
23 2.9 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี
24 Yan Wang Team ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ
25 IMAGINE MOTION สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
26 Moray team วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
27 RWY TEAM แร่วิทยา สุรินทร์
28 TPW ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
29 BOX FILM PRODUCTION สตรีอ่างทอง อ่างทอง
30 มดตะนอย ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี

หมายเหตุ : รายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

ทั้งนี้ สมอ. กำหนดจัดค่าย TISI Clip Camp ในวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่ง สมอ. จะจัดทำหนังสือถึงโรงเรียนเพื่อเชิญเข้าค่ายต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บุญศรี 0 2202 3429 / 087-9390554

THEME การประกวด

THEME การประกวด

     “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” โดยมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้ (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือครบทุกด้าน)

 • มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • มาตรฐานสร้างความปลอดภัย
 • มาตรฐานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

กติกา

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่ส่งใบสมัคร)
  • ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ๆ ละ 6 คน ประกอบด้วย นักเรียน 5 คน และครูที่ปรึกษา 1 คนทั้งนี้ นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
  • ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
  • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
   • ชื่อทีม
   • ชื่อ-นามสกุล อายุ ระดับชั้นการศึกษา ผู้ร่วมทีมจํานวน 5 คน
   • ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
   • สําเนาบัตรประชาชนและเอกสารการศึกษา เช่น บัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรองการศึกษา
   • แนวคิดในการจัดทำคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือสามารถส่งเป็นคลิปนำเสนอแนวคิด ไม่เกิน 2 นาที
  • ส่งผลงานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
   • ทางไปรษณีย์ ถึงกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง (โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   • ส่งด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
   • ส่งทาง e-mail : tisiclip2017@gmail.com ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ
  • แนวคิดในการจัดทำคลิปวิดีโอและเนื้อหาที่จัดทำ จะต้องมีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับ มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มาตรฐานสร้างความปลอดภัย หรือ มาตรฐานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือครบทุกด้านก็ได้) ภายใต้ Theme “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”
  • ในเนื้อหาต้องมีโลโก้ สมอ. และเครื่องหมายมาตรฐาน
 3. ด้านเทคนิคการจัดทํา
  • เป็น Clip ที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ หรือกล้องโทรศัพท์มือถือซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป
  • ความยาวของ Clip ไม่เกิน 3นาที (รวมโลโก้ไตเติ้ล และ Credit ท้าย) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P (1280 x 720 พิกเซล) ประเภทไฟล์ WMV MPG MP4 หรือ MOV ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน
 4. ด้านการเผยแพร่
  • เมื่อดำเนินการจัดทำคลิปวีดีโอแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้แต่ละทีม ส่งมายัง สมอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สมอ. ดำเนินการอัพโหลดคลิปวีดีโอดังกล่าวลงบน Youtube สมอ.
  • แต่ละทีมดำเนินการเผยแพร่ link คลิปวีดีโอทางช่องทางต่าง ๆ
 5. ด้านการตัดสิน
  • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด โดยจะฟ้องร้องมิได้
  • คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดําเนินงานการประกวดคลิปวีดีโอ ไม่มีสิทธิ์ส่งวีดีโอเข้าประกวด
 6. ด้านอื่น ๆ
  • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทําโดยผู้ส่งวีดีโอเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สมอ. ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
  • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิปวีดีโอต้องส่งไฟล์ต้นฉบับประเภทไฟล์ WMV MPG MP4 หรือ MOV ลงบนแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สมอ. เท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด และ สมอ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานผลิตคลิปวีดีโอดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และสามารถนาคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของ สมอ. โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สมอ. โดย สมอ. มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
  • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก 30 ทีม เพื่อเข้าค่ายให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน

หัวข้อพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

1.แนวคิด การนำเสนอ เค้าโครง ทัศนคติในเชิงบวก ความตั้งใจ ความเป็นไปได้ในการจัดทำ ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สมอ.

60

2. เนื้อหาที่นำเสนอ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

40

 • หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศ

หัวข้อพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

1.เนื้อหาในภาพรวม ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กําหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

35

2.ความคิดสร้างสรรค์/แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สมอ.

35

3. คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน

20

4. การนําคลิปไปเผยแพร่หรือต่อยอดได้ จำนวนผู้เข้าชม (ยอด View &Like &Share)

 

10

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 20,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 9,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

1 รับสมัครเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.พ. 61
2 จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก จำนวน 30 ทีม ก.พ. 61
3 ประกาศผลการคัดเลือก 30 ทีม 2 มี.ค.61
4 จัดกิจกรรม “TISI Clip Camp” & มอบทุนดำเนินการ จำนวน 10,000 บาท/ทีม มี.ค. 61
5 30 ทีม ดำเนินการผลิตคลิปวีดีโอ 1 – 30 เม.ย. 61
6 สมอ. ตรวจสอบคลิปวีดีโอ 1 – 15 พ.ค. 61
7 อัพโหลดคลิปวีดีโอลง Youtube สมอ. 15 พ.ค. 61
8 แต่ละทีมเผยแพร่คลิปในช่างทางต่าง ๆ 16 พ.ค. – 15 ก.ค. 61
9 จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอ เหลือ 10 ทีม ก.ค. 61
10 จัดพิธีมอบรางวัล ส.ค. 61

แหล่งค้นคว้าข้อมูล

แหล่งค้นคว้าข้อมูล

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 3429, 0 2202 3517
โทรสาร 0 2354 3315, 0 2354 3157

ใบสมัคร

โปสเตอร์เชิญชวน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS