สมอ. ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ประกวดคลิปวีดีโอ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ชิงทุนการศึกษากว่า 170,000 บาท พร้อมแนะผู้ประกอบการใช้บริการ สมอ. 4.0 สะดวก รวดเร็ว ฉับไว

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

สมอ. ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจในคุณภาพชีวิต ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ชิงทุนการศึกษากว่า 170,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ นี้

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี2546 เป็นต้นมา สมอ. ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่ครู-อาจารย์ ผ่านโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู-อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่นักเรียนเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีครู-อาจารย์ผ่านการฝึกอบรมแล้วจำนวน 8,674 คน และมีนักเรียนที่ได้รับความรู้มากกว่า 260,000 คน  โดยในปี 2561 นี้ นอกจาก สมอ. จะจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู-อาจารย์ เพื่อขยายผลโครงการดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดทำโครงการประกวดคลิปวีดีโอขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการมาตรฐาน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อยอดเรียนรู้เรื่องการมาตรฐานให้มากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐานได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ สมอ. มีแผนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น e-learning e-training และ Mobile learning เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและเกิดประสิทธิผลในการนำไปใช้งานอีกด้วย

โอกาสนี้ สมอ. จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการนำเสนอ ออกแบบ และจัดทำคลิปวีดีโอ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมาตรฐานเป็นอย่างดี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอของ สมอ. ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ชิงทุนการศึกษากว่า 170,000 บาท โดยสามารถดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดได้ที่ http//pr.tisi.go.th/tisiclip2017 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. เดินหน้าตามนโยบาย Thailand 4.0 ในทุกภารกิจหลัก รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล และปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น กระบวนการออกใบอนุญาต (E-license) การชำระค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการอนุญาต (E-Payment) เป็นต้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการติดต่อกับ สมอ. ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางในการประสานงาน ซึ่งท่านจะพบกับความสะดวก รวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง เป็นการยกระดับการให้บริการของ สมอ. ในยุค 4.0 เลขาธิการ สมอ. กล่าว

                                                                      6 กุมภาพันธ์ 2561

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS