Category: คลังความรู้

1 2 3 23 10 / 227 POSTS
เตรียมออกมาตรฐาน สมอ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ 25 มี ค 64 เรื่องง่ายใกล้ตัว 9 MCOT HD https://www.youtube.com/watch?v=BkGtWEHjdQM&feature=yout ...
21 ม.ค. 64 ต้องแสดง QR-Code คู่กับเครื่องหมาย มอก. https://www.youtube.com/watch?v=SX04cDrxaJU         ...
เลขาธิการ สมอ. ให้สัมภาษณ์รายการ “สถานีประชาชน” เตือนผู้บริโภคซื้อพาวเวอร์แบงค์ ต้องเลือกที่มี มอก. https://www.youtube.com/watch?v=CuO ...
1 2 3 23 10 / 227 POSTS