Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 6 7 8 9 80 / 89 POSTS
สมอ.รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการทำกิจกรรมสาธารธณประโยชน์ 5 ส.big cl ...
สมอ. จัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง หลังให้การส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเน ...
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงข้อกฎหมายและมาตรการควบคุมคุณภาพของร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง ...
สมอ. แถลงผล 10 เดือน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้ากำหนดมาตรฐานแล้วกว่า 180 เรื่อง ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) รองร ...
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 เข้าตรวจค้นสถานที ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขานรับนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล ด้วยการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต มอก. ใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แก้ไขมาตรฐานเหล็ก 2 มาตรฐาน เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับ ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างใ ...
ประเทศไทย โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งช ...
1 6 7 8 9 80 / 89 POSTS