Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 5 6 763 / 63 POSTS
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลุยตรวจสินค้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือพบการจำหน่ายเหล็กก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานกว่า 5,000 เส้น มูลค่ากว่า 700,000 บา ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะเลือกใช้หมวกนิรภัยได้มาตรฐาน และคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดความรุน ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หลังมีการปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอล ...
1 5 6 763 / 63 POSTS