Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 5 6 7 8 9 70 / 85 POSTS
มาตรฐานสร้างเมืองอัจฉริยะ (Standards make cities smarter) การมีแหล่งน้ำจืดที่เพียงพอ มีพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ง่าย การเดินทางสัญจรสะดวกสบาย รวมถึงค ...
สมอ. สนองนโยบายรัฐบาล เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐาน มอก. สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการใช้สมุนไพร นายพิ ...
สมอ. มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ให้ร้านจำหน่ายเพิ่มอีก 124 สาขา รวมเป็นเครือข่ายร้าน มอก. แล้วกว่า 500 สาขา ตั้งเป้าเพิ่ม“ร้าน มอก.” เพิ่มช่องทางจำห ...
สมอ. ร่วมกิจกรรมออกบู๊ท ในงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำ แก่น ...
สมอ. ยกระดับสินค้าโอทอปได้มาตรฐาน มผช. เพิ่มยอดขายให้ผู้ผลิตชุมชนเฉลี่ยร้อยละ 60.78 สร้างความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มผช. เผยปี 60 ทำผลงานแล้วเสร็จตามเ ...
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเต็มกำลัง ตามแผนงานโครงการก่อสร้างสนามทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2721-25 ...
สมอ.รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการทำกิจกรรมสาธารธณประโยชน์ 5 ส.big cl ...
สมอ. จัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง หลังให้การส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเน ...
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงข้อกฎหมายและมาตรการควบคุมคุณภาพของร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง ...
1 5 6 7 8 9 70 / 85 POSTS