Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5 6 30 / 58 POSTS
วันที่ 11 ต.ค. 2560 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้าน ...
รายละเอียดโครงการ เรียนรู้ New Standards เพื่อก้าวไปสู่โอกาสที่เหนือกว่า   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา   เร ...
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มี ...
  วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรรมการ เลขานุการ ISO/TC 123 จากประเทศญี่ปุ่น  ในการประชุมห ...
มาตรฐานสร้างเมืองอัจฉริยะ (Standards make cities smarter) การมีแหล่งน้ำจืดที่เพียงพอ มีพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ง่าย การเดินทางสัญจรสะดวกสบาย รวมถึ ...
สมอ. สนองนโยบายรัฐบาล เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐาน มอก. สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการใช้สมุนไพร น ...
  ยินดีต้อนรับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมอ. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ส่งมอบงานและตำแหน่ง พร้อม ...
สมอ. มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ให้ร้านจำหน่ายเพิ่มอีก 124 สาขา รวมเป็นเครือข่ายร้าน มอก. แล้วกว่า 500 สาขา ตั้งเป้าเพิ่ม“ร้าน มอก.” เพิ่มช่องทางจำห ...
สมอ. ร่วมกิจกรรมออกบู๊ท ในงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำ ...
สมอ. ยกระดับสินค้าโอทอปได้มาตรฐาน มผช. เพิ่มยอดขายให้ผู้ผลิตชุมชนเฉลี่ยร้อยละ 60.78 สร้างความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มผช. เผยปี 60 ทำผลงานแล้วเสร็จตามเ ...
1 2 3 4 5 6 30 / 58 POSTS