Author: admin

1 2 3 40 10 / 397 POSTS
เลขาธิการ สมอ. ให้สัมภาษณ์รายการ “สถานีประชาชน” เตือนผู้บริโภคซื้อพาวเวอร์แบงค์ ต้องเลือกที่มี มอก. https://www.youtube.com/watch?v=CuO ...
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายใต้การออกแบบ   https://www.youtube.com/watch?v=1IoKd2pcxp4&feature=youtu.be ...
สมอ.ผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน ออกมาตรฐานแนะนำ รองรับนโยบาย BCG   https://www.youtube.com/watch?v=wDPeU30pgp8&feature=youtu.be ...
1 2 3 40 10 / 397 POSTS