สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561

สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ แก่ผู้ประกอบการและประชาชน รับนโยบาย Thailand 4.0 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบมาใช้บริการออกใบอนุญาต (E-License) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ และใช้ QR CODE แสดงบนใบรับรอง มผช. เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น พร้อมเสริมศักยภาพ SMEs ด้วยโครงการ “SME STANDard UP” เพื่อยกระดับ SMEs สู่สากล

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ ผู้ประกอบการและประชาชน ดังนี้

· นำระบบการรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) มาให้บริการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ช่วยลดระยะเวลาการให้บริการจาก 73 วันทำการ โดยมีเป้าหมายลดเหลือ 33 วันทำการ และกำหนดให้สินค้าที่ได้รับการรับรอง มผช. ต้องแสดง QR Code บนผลิตภัณฑ์นั้นด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรองได้ง่ายขึ้น ถูกต้องและครบถ้วน โดยเริ่มให้บริการวันที่ 2 มกราคม 2561

· บริการออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยระบบ E-license ช่วยให้การออกใบอนุญาตทำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยัง ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเริ่มให้บริการวันที่ 23 มกราคม 2561 พร้อมอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าตามมาตรฐานบังคับ ให้แก่ผู้ประกอบการ

· ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยโครงการ “SME STANDard UP” เพื่อยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานที่เหมาะสม พร้อมสร้างระบบมาตรฐานเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเสริมความสามารถของ SMEs และ StartUp โดยเริ่มให้บริการยื่นขอการรับรองตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานของประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล สอดรับกับทิศทางการพัฒนา 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีกทั้งสนับสนุน เอสเอ็มอีไปสู่การเป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพร์สและ startup บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS