เชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ

โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1 – 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ขึ้น

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แก่เศรษฐกิจ มุ่งสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

สมอ. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการและข้อกำหนดของมาตรฐาน มอก.9999 เพื่อประโยชน์ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 

โดยการสัมมนาจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

  • ครั้งที่ 2  วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 3428 , 0 2202 3431

 

สมัครเข้าร่วมการสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าสัมมนา

รายชื่อผู่เข้าสมัครใบสมัครหลักสูตร มอก.9999 จ.เชียงราย วันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู่เข้าสมัครใบสมัครหลักสูตร มอก.9999 จ.เพชรบุรี วันที่ 22 ธันวาคม 2560

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS