สมอ. ปลื้ม มผช. ดันยอดขายพุ่งกว่าร้อยละ 60

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

สมอ. ยกระดับสินค้าโอทอปได้มาตรฐาน มผช. เพิ่มยอดขายให้ผู้ผลิตชุมชนเฉลี่ยร้อยละ 60.78 สร้างความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มผช. เผยปี 60 ทำผลงานแล้วเสร็จตามเป้า กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 59 เรื่อง หวังเพิ่มจำนวนของผู้รับการรับรอง สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในปี 2560 ว่า สมอ. ได้ดำเนินการกำหนดและ แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วเสร็จจำนวน 59 เรื่อง ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย สมอ. กำหนดไว้ที่จำนวน 48 เรื่อง ในจำนวนนี้มีมาตรฐานใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปรับกลิ่นอากาศ และผลิตภัณฑ์กะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กระดาษเส้นใยพืช น้ำอบ น้ำปรุง รวมถึงเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยอย่างบุหงารำไปอีกด้วย จากการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการนำไปใช้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีผู้มาขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการรับรอง มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยจากการสำรวจมูลค่ายอดขายของโครงการ มผช. ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าผู้ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มผช. มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 60.78

ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไปแล้ว 1,338 เรื่อง แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร 450 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 498 เรื่อง เครื่องดื่ม 202 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย 97 เรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 91 เรื่อง

หลังจากที่ สมอ. ได้ดำเนินการถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศรวม 76 จังหวัดเสร็จสิ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา สมอ. ได้ประเมินสรุปผลการดำเนินการและให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ผู้ผลิตชุมชนในเขต กทม. และทั่วประเทศ ซึ่งพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจำนวน 3,534 ผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจติดตามผลเพื่อให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอ จำนวน 1,600 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผู้ผลิตชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่ม AEC อีก 2,834 ราย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2560

สำหรับภารกิจการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด สมอ. ได้ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วเสร็จทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้กระบวนการรับรอง OTOP ตั้งแต่การรับคำขอ การตรวจสถานที่ทำ การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งหน่วยตรวจสอบ การประเมินผลการตรวจสอบสถานที่ทำ และผลิตภัณฑ์ตามที่ มผช. กำหนด ตลอดจนการออกใบรับรอง มผช. ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ยังเดินหน้ายกระดับสินค้า OTOP ด้วยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช. เพื่อให้สินค้า OTOP เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับ SMEs ให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS