สมอ. ติดปีก OTOP นำ QR CODE มาช่วยพัฒนาสู่ SMEs 4.0 พร้อมเดินหน้าลดขั้นตอนขอ มผช. เหลือเพียง 33 วันทำการ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

 สมอ. ติดปีก OTOP นำ QR CODE มาช่วยพัฒนาสู่ SMEs 4.0พร้อมเดินหน้าลดขั้นตอนขอ มผช. เหลือเพียง 33 วันทำการ

 

 สมอ. เสริมศักยภาพผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการรับรอง มผช. ด้วย QR CODE  ให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลด้านการรับรองได้อย่างสะดวกผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมเดินหน้าลดระยะเวลาในการขอใบรับรอง มผช. เหลือ 33 วันทำการ

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ขณะนี้สมอ. ได้นำนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยเพิ่ม QR CODE ในใบรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ได้รับการรับรองนำไปแสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรองของผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับการรับรอง มผช. ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยลดระยะเวลาในการดำเนินการลงจาก 73 วันทำการ เหลือ 33 วันทำการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ใบรับรอง มผช. ที่แสดงเครื่องหมาย QR CODE เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำหรับผู้ประกอบการ   ที่ได้รับการรับรอง มผช. ภายในปี 2558-2560 นั้น สมอ. จะดำเนินการจัดส่ง QR CODE ให้กับผู้ประกอบการย้อนหลังต่อไป โดยเครื่องหมาย QR CODE จะเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อายุการรับรองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า มผช.

นอกจากนี้ การลดขั้นตอนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยคำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ยื่นคำขอ ความพร้อมของสถานประกอบการ เช่น จะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และต้องมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบตามที่มาตรฐานกำหนด

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ผู้ผลิตชุมชนขอรับการรับรองได้อย่างรวดเร็วแล้ว  ขั้นตอนกระบวนการออกใบรับรอง มผช. ยังมีความชัดเจน โปร่งใสยิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางสากล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มเติมได้ที่ กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. โทร 0 2202 3344-46 ในวันและเวลาราชการ

 

20 พฤศจิกายน 2560

 

สมอ. ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ไว้ ณ ห้องสมุด สมอ. ชั้น 1 อาคาร สมอ. ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองในวัน-เวลาราชการ หรือ ที่ โทร. 0 2202 3510, 0 2202 3515, email: library@tisi.go.th

ทั้งยังสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ที่ http://library.tisi.go.th/T/Info-act/index.htm และ www.tisi.go.th

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS