สมอ. ดึงร้านจำหน่ายขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. มอบป้าย “ร้าน มอก.” การันตีคุณภาพกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

สมอ. มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ให้ร้านจำหน่ายเพิ่มอีก 124 สาขา รวมเป็นเครือข่ายร้าน มอก. แล้วกว่า 500 สาขา ตั้งเป้าเพิ่มร้าน มอก.” เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าได้มาตรฐาน และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก. พัฒนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอย่างยั่งยืน” และมอบป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ที่ สมอ. เปิดตัวโครงการ “ร้าน มอก.” มีร้านจำหน่ายเข้าร่วมโครงการและผ่านหลักเกณฑ์ได้รับป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ไปแล้วจำนวน 8 ราย รวม 434 สาขา ซึ่งภายหลังจากได้รับป้ายสัญลักษณ์แล้ว สมอ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี นครปฐม อุบลราชธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี นครราชสีมา ระยอง และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ยังคงรักษาคุณภาพให้เป็นตามเงื่อนไขของโครงการ พร้อมกับเชิญชวนร้านจำหน่ายในจังหวัดดังกล่าวให้เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก.” กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้าได้รับรู้และทราบหลักเกณฑ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปี 2560 มีร้านจำหน่ายที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย 161 สาขา ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” จำนวน 10 ราย 124 สาขา ดังนี้

  1. บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ์ 1999 จำกัด
  2. บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
  3. บริษัท นิยมพานิช จำกัด จำนวน 109 สาขา ได้แก่ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
  4. บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 สาขา สาขาลำปาง และลำพูน
  5. ร้านไพโรจน์โลหะกิจ จังหวัดพิษณุโลก
  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาเอกซีเมนต์ จังหวัดพิษณุโลก
  7. ร้านธนพัฒน์ สตีล จังหวัดนครสวรรค์
  8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนิจคอนกรีต จังหวัดนครสวรรค์
  9. บริษัท เสรีก่อสร้าง (1985) จำกัด จังหวัดขอนแก่น
  10. บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ ระยอง และหาดใหญ่

ส่วนร้านค้าที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของร้านจำหน่ายที่จะเป็น “ร้าน มอก.” ต่อไป ทำให้ขณะนี้มีร้านจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการและได้รับป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” แล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย 558 สาขา

รองเลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ตั้งเป้าหมายให้โครงการร้าน มอก. สร้างการรับรู้ให้ร้านจำหน่ายตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน ร่วมกันคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นกลไกที่สำคัญทางการตลาดในการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาด ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ โดยตั้งเป้าไว้ว่า “ร้าน มอก.” จะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อยืนยันว่าผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม และตอกย้ำความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มอก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS