ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “มอก.๙๙๙๙ นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ

โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1 – 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ขึ้น

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แก่เศรษฐกิจ มุ่งสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

สมอ. จึงกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและข้อกำหนดของมาตรฐาน มอก.9999

เพื่อประโยชน์ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

กำหนดการ

เข้าร่วมการสัมมนา

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง สมัครที่นี่

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ สมัครที่นี่


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS